2020

Date:2020-03-05Writer:View:328
 1. Xueli Shen, Yandong Wang, Jianping Li, Yangkai Chen, Zhifang Wang, Wenchong Wang*, Lizhen Huang* and Lifeng Chi*, Performances of Pentacene OFETs Deposited by Arbitrary Mounting Angle Vacuum Evaporator, Front. Mater. 2020, https://doi.org/10.3389/fmats.2020.00245
 2. Yanning Tang, Kewei Sun, Xuechao Li, Haiming Zhang* and Lifeng Chi*, On-surface Synthesis of Graphene Nanoribbons. Chinese J. Struc. Chem2020, 39(8), 1377-1384.
 3. Penghui Ji, Gianluca Galeotti, Fabrizio De Marchi, Daling Cui, Kewei Sun, Haiming Zhang,* Giorgio Contini, Maryam Ebrahimi, Oliver MacLean, * Federico Rosei, * and Lifeng Chi*, Oxygen-Induced 1D to 2D Transformation of On-Surface Organometallic Structures, Small2020, 16, 35, 2002393
 4. Junjie Zhang, Can Wang, Ruomeng Duan, Chencheng Peng, Biao Yang, Nan Cao, Haiming Zhang and Lifeng Chi*, Two-dimensional Molecular Phase Transition of Alkylated-TDPB on Au(111) and Cu(111) Surfaces, Chem. Res. Chin. Univ. 2020, 36, 685–689
 5. Luying Song, Biao Yang, Fangfang Liu, Kaifeng Niu, Yangyang Han, Junbo Wang, Yuanjing Zheng, Haiming Zhang, Qing Li*, and Lifeng Chi*, Synthesis of Two-Dimensional Metal-Organic Frameworks via Dehydrogenation Reactions on a Cu(111) Surface,  J. Phys. Chem. C 2020, 124, 23, 12390–12396
 6. Zhaoyang Liu  Haixin Qiu  Can Wang  Zongping Chen  Björn Zyska  Akimitsu Narita  Artur Ciesielski  Stefan Hecht  Lifeng Chi  Klaus Müllen  Paolo Samorì*, Photomodulation of Charge Transport in All‐Semiconducting 2D–1D van der Waals Heterostructures with Suppressed Persistent Photoconductivity Effect, Advanced Materials2020, 2001268
 7. Kewei Sun, Xuechao Li, Long Chen, Haiming Zhang*, and Lifeng Chi*, Substrate-Controlled Synthesis of 5-Armchair Graphene Nanoribbons, J. Phys. Chem. C 2020, 124, 21, 11422–11427
 8. Chenfang Deng, Zhonghua Liu, Chao Ma, Haiming Zhang, Lifeng Chi, A Dynamic Supramolecular Template: Multiple Stimuli-Controlled Size Adjustment of Porous Networks, Langmuir2020, 36, 20, 5510–5516 
 9. Jianping Li, Yun Hu, Xianhu Liang, Jianmei Chen, Liubiao Zhong, Liangsheng Liao, Lin Jiang, Harald Fuchs, Wenchong Wang,* Yandong Wang,* and Lifeng Chi*, Micro Organic Light Emitting Diode Arrays by Patterned Growth on Structured Polypyrrole, Adv. Optical Mater. 2020, 8, 1902105
 10. Huifang Liang, Shuaipeng Xing, Ziliang Shi*, Haiming Zhang*, Lifeng Chi, Directing on-surface reaction pathways via metal-organic Cu-N coordination, ChemPhysChem2020, 21, 9, 843-846
 11. Ling Li, Xuechao Li, Yanning Tang, Zhichao Xu, Haiming Zhang*, Lifeng Chi*, Geometric and Electronic Behavior of C60 on PTCDA Hydrogen Bonded Network, Chem. Res. Chin. Univ. 2020, 36, 81–85
 • Last:2019
 • Next:None